Praktijk voor natuurgeneeskunde AMBAREES van Marjo Oosting - Vanderschuren

WKKgz

Op 1 januari 2016 is de Wkkgz van kracht gegaan. Wkkgz staat voor Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Wat nieuw is in deze wet, is dat er expliciet in genoemd wordt dat deze wet ook van toepassing is op de complementaire zorg. Verder staat er in deze wet o.a. de cliënt heeft – op verzoek- recht op informatie over kwaliteit, tarieven, ervaringen andere cliënten, wachttijd en of de behandelvorm al dan niet wetenschappelijk bewezen is.

Per 2017 is het verplicht dat iedere zorginstelling (iedere praktijk dus) een klachtenfunctionaris heeft en aangesloten is bij klachtrecht. In de complementaire zorg is dit geregeld door de beroepsvereniging.


• Klacht- en tuchtrecht: Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.
• KLACHTENFUNCTIONARIS: KLACHTENFUNCTIONARIS is het tussenstation tussen het klacht- en tuchtrecht van BEROEPSVERENIGING/KOEPEL en de geschillencommissie. • GESCHILLENCOMMISSIE: GESCHILLENCOMMISSIE voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen.
• De overheid heeft een brochure over Wkkgz en de complementaire zorg.
• Meer informatie vind je op de website KvK

Copyright © 2024