Praktijk voor natuurgeneeskunde AMBAREES van Marjo Oosting - Vanderschuren

WGBO

Een van de belangrijkste wetten die van toepassing is op de complementaire zorg is de WGBO. WGBO staat voor Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. In deze wet staan de rechten en plichten van de zorgverlener en de cliënt omschreven. Het gaat over hele praktische zaken. Zo heeft een cliënt recht op duidelijke informatie. Ook zijn er bepalingen over minderjarigen, het medisch dossier, de bewaartermijn van de dossiers en de geheimhouding van persoonlijke informatie.

De overheid heeft een brochure over Wkkgz en de complementaire zorg.
Meer informatie hierover vind je op de website van de Rijksoverheid.
De volledige wetteksten zijn via deze link terug te vinden. Het gaat om Artikel 446-468 van BW7.

Copyright © 2024