Praktijk voor natuurgeneeskunde AMBAREES van Marjo Oosting - Vanderschuren

AVG

Privacy is een grondrecht. De privacyregelgeving is er daarom op gericht om individuen te beschermen.

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU nu gelijk. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De grootste wijziging die de AVG meebrengt is de verantwoordingsplicht. Iedere organisatie of zelfstandige professional zal aan de hand van documenten moeten kunnen aantonen dat zij voldoet aan de privacy beginselen uit de AVG.
De privacyverklaring staat op de website.


Copyright © 2024